На 29 юли 2013 г. в София се проведе Национална конференция „Добрите практики при изграждането на АМ „Тракия“, Лотове 2, 3 и 4“

29.07.2013 - 29.07.2013

На 29 юли, понеделник, в гр. София се проведе Национална конференция „Добрите практики при изграждането на АМ „Тракия“, Лотове 2, 3 и 4“, в която взеха  участие министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева, зам.-министърът на транспорта и Ръководител на УО на ОП "Транспорт" 2007 - 2013 г. Петър Киров, председателят на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Лазар Лазаров, представители на браншови организации и компании в сферата на пътното строителство.

Конференцията се проведе в рамките на проект „Доизграждане на АМ „Тракия“, Лотове 2, 3 и 4”, съфинансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз и държавния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Повече информация за проведената Национална конференция можете да намерите тук