Лот 4 - Ямбол - Карнобат

Лот 4 - Ямбол - Карнобат

Участък Лот 4 „Ямбол-Карнобат - от км 276+200 /съвпада с км 277+597/ до км 325+280” е с дължина 49.08 км.  

Трасето на магистралата преминава през две области – Ямболска и Бургаска. Строителните работи започват на 06.10.2010 г., а срокът за изпълнение е 28 месеца.

Подучастък от км 276+200 до км 291+000 е открит на 24 август 2012 г.  , от където движението в посока Бургас се насочва през кръгово кръстовище „Петолъчката”. При км 282+000 трасето минава в близост до Национален археологически резерват Кабиле, от където е осигурен достъп до развалините на едноименния древен тракийски град.

Ускорените строителните работи позволяват на 24 август 2012 г. да се пусне движението в участъка от пътния възел за Ямбол до новоизградения пътен възел за Зимница в посока Бургас - от км 276+200 до км 291+000. На 26 август предсрочно влиза в експлоатация и платното в посока София. Така в най-натоварените летни месеци става възможно движението по нови 14.8 км от Лот 4.

В района на село Дражево е изградена шумозащитна стена, за обезопасяване полета на птиците са изградени 3.5 км предпазни мрежи.

 

За изпълнението на Лот 4 са сключени следните договори:

Строител - Сдружение ”Тракия IV” ДЗЗД

стойност на договора 209 646 720 лв. с ДДС;

Консултант – „План инвест – Пловдивинвест – ЛОТ 4” ДЗЗД

стойност на договора 974 400 лв. с ДДС;

Авторски надзор – Обединение ”Виаплан-Бурда“ ДЗЗД

стойност на договора 112 800 лв. с ДДС.