На 29 юли 2013 г. в София ще се проведе Национална конференция „Добрите практики при изграждането на АМ „Тракия“, Лотове 2, 3 и 4“

26.07.2013 - 29.07.2013

На 29 юли, понеделник, в гр. София ще се проведе Национална конференция „Добрите практики при изграждането на АМ „Тракия“, Лотове 2, 3 и 4“, в която ще вземат участие министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева, председателят на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Лазар Лазаров, представители на браншови организации и компании в сферата на пътното строителство.

 

Конференцията се провежда в рамките на проект „Доизграждане на АМ „Тракия“, Лотове 2, 3 и 4”, съфинансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз и държавния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

 

Регистрацията започва в 9:30 часа, началният час на конференцията е 10.00 часа в зала Средец, хотел "София Хотел Балкан" (Шератон).